Костна аугментация

След вадене на зъбите настъпва процес на афункционална атрофия (алвеоларната кост се стопява). Степентта на стопяване и загуба на кост е индивидуална и зависи от индивидуалното състояние на пациента, оралния (зъбен) статус, времето изминало от екстракциите...

Д-р Лазаревски    Д-р Ариф    dentalimplats.bg    Д-р Ралев

Наличието на достатъчно костен обем е от голямо значение за успешно имплантиране и запазване на траен резултат от хирургичното и протетичното лечение. Когато този обем е недостатъчен за да бъде проведено имплантно лечение с добра прогноза се предприема процедура за изграждане на кост - костна аугментация. Тази процедура се прави за да се осигури успешно и стабилно хирургични и протетично лечение. Тя се прави по няколко начина:

Добавя се кост или костозаместващ материали зоната кадето липсва костен обем. Използват се различни материали с различни качества, предимства и недостатъци: Автографт, алографт, ксенографт, алопласт като всеки един от тези материали може да бъде използван в комбинация с мембрани и растежни фактори за нуждите на GBR(guided bone regeneration) - направлявана костна регенерация. Повече информация за растежните фактори и костозаместващите материали тук...

Процедура за увеличаване на костния обем на горната челюст в задния участък. Това е хирургична манипулация при която се премества нивото на синуса нагоре и след това полученото пространство се запълва с костен графтинг. Повече информация за синус лифтинг и начина на извършване: открит метод, закрит метод

Тук спадат процедурите за експанзии на гребена(split technique, ridge expansion), костните дистракции, вертикална костна аугментация, репозиция на алвеоларния нерв. При извършването на модификации на гребена винаги се използва костен графтинг.